Nasi terapeuci:

mgr Marta Moneta

- logopeda, filolog polski. Prowadzi terapie dzieci i mlodziezy z zaburzeniami komunikacji jezykowej, pracuje z dziecmi nieslyszacymi,  z autyzmem, z Zespolem Aspergera, afazja, dysleksja, alalia, opóznionym rozwojem mowy.  Interesuje sie rozwojem systemu jezykowego dzieci nieslyszacych, nazywaniem emocji i uczuc w tekstach dzieci nieslyszacych, programowaniem jezyka.

Prowadzi terapie neurobiologiczna, opierajac sie na zalozeniach Szkoly Krakowskiej, wykorzystujac Symultaniczno-Sekwencyjna Nauke Czytania prof. J. Cieszynskiej.

Wspólpracuje z:
  • Niepublicznym Przedszkolem „Wesole Tygryski” w Krakowie